Medlemskab


som BBA-medlem kan optages virksomheder:

  • der er etableret i Danmark
  • har egen landsdækkende serviceorganisation
  • er eneforhandler eller producent i Danmark
  • har været minimum 5 år på bygningsautomationsmarkedet
  • har minimum 5 % markedsandel på bygningsautomationsmarkedet.

Det er desuden en betingelse for medlemskab, at man samtidig er medlem af Dansk Erhverv.
Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen, som ved stemmeenhed afgør, om optagelse kan finde sted.