Energirenovering med garanti for besparelsen


ESCO er en attraktiv og selvfinansierende model, når der skal gennemføres omfattende energirenovering i større offentlige og private bygningsmasser. ESCO-modellen egner sig godt til både privat og offentlig/privat samarbejde, idet omkostningerne til modernisering af private og offentlige ejendomme bliver finansieret via de energibesparelser, som BBA-medlemsvirksomheder garanterer i ESCO-samarbejdet. Med ESCO får man en totalleverance af rådgivningsydelser, entreprise og en løbende opfølgning på energibesparelserne.
 
ESCO består af et tæt samarbejde, hvor de involverede parter bidrager med energiydelser
eller finansielle energireduktioner. I et samarbejde bidrager parter med know-how indenfor finansielle og teknologiske output.
 
ESCO gennemgår virksomhedens energireduktionspotentiale, garanterer faktuel elektriske og varmereduktioner og på denne baggrund gennemføres projektet. Reduktionen i årlige energiomkostninger finansierer tilbagebetalingen af projektet indenfor en tidsramme af 2-10 år. Hvis projektet ikke er fuldført og tilbagebetalt indenfor den i kontrakten anførte tilbagebetalingsperiode, betales den resterende regning af BBA-medlemmet via ESCO-samarbejdet.
 
Med et ESCO-projekt får man en totalløsning bestående af rådgivning, entreprise og en kontinuerlig overvågning af de løbende energireduktioner. Ydermere er det et godt alternativ til at anvende energieffektive optimeringer i bygninger end andre generelt anvendte metoder, der skal finansieres af virksomheden selv. Læs mere her