Om BBA


BBA er brancheforeningen, der virker for at fremme interesser for foreningens medlemmer, der består af producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation til det danske marked, herunder især:

  • Virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper indenfor branchen
  • Fremme branchens interesser overfor myndigheder og andre brancheorganisationer
  • Overvåge standardiseringssager
  • Arbejde for, at branchens kundeetik overholdes og udbredes